Onderzoek naar de oorzaken van veneuze trombose en longembolie