Gebrek aan aandacht voor cultuur binnen het gezondheidsgerelateerde onderwijs