Stadsvernieuwingsproject Utrecht; energiezuinig ontwerp, getoetst in de praktijk