De kwaliteit van arbeid van platformwerkers: een eerste verkennning: een onderzoek uitgevoerd binnen het Kennisinvesteringsprogramma Future of Work 2018