Milieu- en gezondheidsbelasting ten gevolge van brandbestrijdingsoefeningen bij de SNBCDBV te Nieuwe Haven, Den Helder