DKTI VERZET - Lessen en ervaringen uit de praktijk van de inzet van zware zero-emissie vrachtauto's in de bouw