De ontwerp-weggebruiker - Kenmerken van de weggebruiker en de relatie met verkeersmanagement