Rol en belang van een integraal kankercentrum voot de oncologische research