Mindere kwaliteit van arbeid kan leiden tot latere arbeidsongeschiktheid