Verdere internationale ontwikkeling van LCA-toepassingen en standaardisatie