BART! Buger alert real time! BART! Visie op een 24/7-verbinding tussen burgers en overheid