Acclimatie van twee militairen als preparatie voor uitzending naar Afhanistan