Landelijke implementatiestudie uitwendige versie: NVTAG/ZONMw symposium Implementatie 29 november 2012