Het onderzoek naar de arbeidsverhoudingen in de bedrijven