Leren in een turbulente omgeving: Vijf inspirerende voorbeelden