Naar een totaalbeeld op de verhouding tussen technologische, sociaal-economische en politieke ontwikkelingen