Validatie van het CFD model WISH3D voor toepassing in operatie kamers door metingen in de cleanroom test faciliteit