Proeven om te geraken tot een eenvoudig beproevingstoestel voor electrocardiografen