Onderzoekingen over de neutralisatie- en Haemagglutinatieremmingsreactie bij enige virus-infecties