Toepassingsmodelijkheden der psychologie in de geneeskunde