Referentiekader bestaande voorzieningen voor spreekuurafdeling, poliklinische behandeling en algemeen orgaanfunctieonderzoek