Samenwerking, een indicatie voor betere verpleeghuiszorg?