Ontwerp voor een prospectief cohortonderzoek naar het verband tussen voeding en kanker