De panimeter: Een toestel voor de bepaling van de malsheid van het brood