Drie onderzoeken naar de werking van kanalen voor natuurlijke ventilatie, waarbij nagegaan is de invloed van de plaats en de hoogte van de uitmonding, van de bebouwing in de omgeving en van de vorm van de uitmonding