Verzekeringsvorm en kontrolevorm voor de ziektewet en ziekteverzuim