Het regionale domein en het functioneren van poortwachtercentra