Metingen met sensoren in het Innovatief Meetnet Eindhoven – resultaten en interpretatie