Decreasing work stress in teachers [Werkstress verminderen bij docenten]