Mededeelingen uit het instituut voor praeventieve geneeskunde 1935