Microbiologische verontreiniging bij balansventilatie beperkt. Drukval toegenomen, verhoogd energiegebruik tot gevolg