NEA 2019 Tabellen specifiek voor de sector Primair Onderwijs