Onderzoek naar enkele fysische eigenschappen van vernevelapparatuur voor patiënten thuis