Werking van verticale ventilatiekanalen bij natuurlijke ventilatie in de hoogbouw en in de middelhoogbouw