Randvoorwaarden aan een verblijf op grote hoogte bij bestaande gezondheidsproblemen [Preconditions for a stay in high altitude areas in the case of existing health problems]