Uitsplitsing totale CO2-emissies in de NEV naar functies