Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben vaak ook een achterstand in de motorische ontwikkeling