Klimaatadaptatie en de sector Informatie- en CommunicatieTechnologie (ICT)