Spuisluizen Afsluitdijk geinspecteerd. Grootschalig onderzoek naar kwaliteit funderingsplaat, pijlers en bruggen