Mogelijke rol voor de huisarts bij het terugdringen van de beperkingen door verouderingsaandoeningen: Gehoor- en visusstoornissen, incontinentie en artrose [Possible role of general practitioners in pushing back age-related impairments: Auditory and visua