Werken met scenario’s, risicobeoordeling en capaciteiten