Invloed van sociaal-economische status op voeding en andere levensstijlfactoren: (Voedselconsumptiepeiling 1987-1988)