Het Audi Duo concept in de praktijk: Milieuprestaties en de kansen en belemmeringen voor marktintroductie, bepaald in het Demonstratieproject Audi duo