De betekenis van consulieachtige verschijnselen in de eerste twee levensjaren [mportance of convulsion-like signs during the first two years of life]