Ocean and laboratory observations on waves over topography; Waarnemingen, op zee en in het laboratorium, van golven boven een hellende bodem