Omvang en inzet van de flexibele schil in de sector Afval & Milieu