Een vergelijkende analyse van industriele decarbonisatie in een aantal EU landen