Kan bewegingsstimulering psychische klachten voorkómen en verminderen? (deel 1)