Naar een inherent veiliger, gezondere en schonere productie