Stoffenmanager Veilig werken met gevaarlijke stoffen, landelijke stoffendag 2010